POWRÓT

Jezioro Narie

0,1 km

Powierzchnia jeziora wynosi 1260 ha, ozdobę stanowi 19 malowniczych wysp, z których największe to Duża Wyspa, Kaczy Ostrów i Wyspa Złota. Jezioro Narie ma rozwiniętą linię brzegową o długości 50 km, w kilku miejscach głębokość przekracza 40 m.